logo sk-architekci.

Zalety oraz wady technologii strawbale


Zalety


  • Domy z gliny i prasowanej słomy są solidne, trwałe i niepalne
  • Budowa jest ekologicznie czysta i niskoenergetyczna
  • Dom zbudowany z balotów słomy jest wybitnie ciepły i energooszczędny
  • Budowa budynku w tej technologii jest uproszczona - zamiast ciężkiego fundamentu można stosować fundament punktowy lub płytę monolityczną; zamiast wielowarstwowej skomplikowanej struktury ścian, posadzek i połaci dachowych, stosuje się strukturę monolityczną lub dwuwarstwową bez dodatkowego ocieplania; zamiast systemu ogrzewania typu kocioł + c.o. i grzejniki, można zastosować kominek z płaszczem wodnym lub tylko grzejniki elektryczne
  • Koszty budowy są niskie, materiały na dom o powierzchni np. 150m² (z wykończeniem, ale bez przyłączy, wkładu kominkowego i tzw. białego montażu) szacujemy na około 100tyś PLN (w tym ok.50% kosztów mat. to stolarka i pokrycie dachowe). W związku z uproszczonym trybem prac oraz lekką konstrukcją szkieletową budowa tego typu budynków może być wykonywana siłami inwestora, bez konieczności zatrudniania ekip specjalistycznych.
  • Domy z gliny i słomy posiadają unikalne walory zdrowotne - panuje w nich optymalny mikroklimat, który powstaje w wyniku wysokiej zdolności pochłaniania i oddawania pary wodnej, a także paro przepuszczalności gliny i słomy. W pomieszczeniach utrzymuje się stała wilgotność powietrza na poziomie 50-55%. Dom naturalnie „oddycha” i nie ma konieczności montowania kosztownych systemów wymuszających wentylację, wystarczy grawitacyjna.

Wady


  • Za wadę może być uznawane to, że ściany domów mają grubość od 50 do 60cm, zwiększa się tym samym o kilka m² (w porównaniu do innych technologii) powierzchnię zabudowy domu przy tej samej powierzchni użytkowej. Ma to znaczenie jeśli dysponuje się działką o minimalnej powierzchni.
  • W przypadku stosowania gliny, zdarza się czasem pękanie gliny w czasie wysychania tynków, szczególnie w narożach, połączeniach z innymi materiałami np. z drewnem lub na styku z posadzką. Związane to jest z samą gliną, która jest materiałem niejednorodnym i nieznormalizowanym. Pęknięcia występują najczęściej, gdy stosuje się glinę zbyt tłustą (zbyt kurczliwą). W celu zmniejszenia kurczliwości dodaje się do gliny od 10-50% piasku i materiały włókniste (trociny, plewy, słomę, paździerze), które dodatkowo stabilizują glinę. Nie ma jednej stałej proporcji tych składników. Trzeba przed wykonaniem tynków i klepiska wykonać kilka- kilkanaście próbek (krążków, plastrów) o różnej zawartości piasku i wypełniaczy i następnie wybrać skład optymalny.
  • Mówiąc o wadach należy również zwrócić uwagę na konieczność dokładnego zabezpieczenia słomy przed wilgocią. Wilgoć, która nie ma możliwości odparowania jest największym zagrożeniem dla słomy. Tynk gliniany jest wystarczającym zabezpieczeniem przed wilgocią. Dom trzeba chronić przed silnymi opadami i nadmiarem wilgoci (o powodzi nie wspominając)