logo sk-architekci.

Budownictwo ekologiczne


Cóż bardziej ekologicznego niż budownictwo glinosłomiane? Glinę, słomę, drewno, kamienie pozyskujemy lokalnie. Przed zastosowaniem, materiały nie wymagają wypalania czy podobnej obróbki, które to procesy nie tylko są energochłonne, ale i zanieczyszczają środowisko.

Nie ma foliowych opakowań i kosztów transportu z odległej fabryki. Po okresie użytkowania dom niemal w całości może wrócić do natury.

Dzięki wydajności cieplnej przegrody i masie termicznej gliny można stworzyć układ o niskim zapotrzebowaniu na energię, której ceny w najbliższych latach spadać już nie będą.

Naturalne materiały nie emitują szkodliwych oparów, bo nie są konserwowane i zabezpieczane chemicznie. Glina korzystnie wpływa na mikroklimat panujący w domu, reguluje wilgotność, utrzymuje ciepło, pochłaniają nieprzyjemne zapachy. Samo zdrowie!