logo sk-architekci.

Koncepcja przysłupowego domu jednorodzinnego o cechach architektury regionalnej, krainy domów przysłupowych. INFO


Podstawowe dane


  • powierzchnia użytkowa budynku - 230,00 m2
  • powierzchnia działki - 1300,00 m2
  • powierzchnia zabudowy - 160,00 m2
  • powierzchnia chodników - 140,00 m2
  • powierzchnia terenów utwardzanych - 250,00 m2
  • powierzchnia zieleni - 680,00 m2
  • powierzchnia wody - 70,00 m2

Funkcja


Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem podziału funkcjonalno-przestrzennego, jaki stosowano w typowych domach przysłupowych tzn. murowana część gospodarcza oraz mieszkalna część w technologii STRAW-BALE.


Konstrukcja


Konstrukcja oparta jest na schemacie typowego domu przysłupowego. Przyziemie – w części gospodarczej (północnej) murowane z pustaków ceramicznych gr. 44cm, część mieszkalna – konstrukcja ścian zewnętrznych niezależna od poziomu piętra, wykonana w „ciepłej” technologii strawbale, do której przylegają krótkie słupy - drewniane belki świerkowe o przekroju 30cm x 30cm, wysokości kondygnacji parteru, przenoszące obciążenia konstrukcji piętra.

Moduły drewniane 2.5m x 2.5m tworzą lekki szkielet części mieszkalnej oraz dachu, który wypełniany jest kostkami prasowanej słomy o wymiarach 30cm x 74cm x 40cm. W ten sposób powstaje ściana będąca jednocześnie izolatorem cieplnym o współczynniku przenikania ciepła U = 0,12 W/m2K i nie występuje problem mostków termicznych przy otworach okiennych i drzwiowych. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego wybudowania oraz rozbiórki domu. Zdecydowana większość użytych materiałów będzie nadawała się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Rygle stanowią szkielet modułów (poziome i pionowe drewniane belki między kostkami słomy) i usztywniają całą konstrukcję. Podział słomianego modułu to 3:6.

Moduły słomiane są 2-krotnie zagruntowane gliną zmieszaną z sieczką słomianą i wapnem. Druciana siatka o oczku 1cm x 1cm umieszczona między słomianą ścianą, a warstwą tynku chroni konstrukcję przed gryzoniami. Jako materiał osłonowy zastosowano deski sosnowe gr. 28mm układane na kontrłatach. W parterze budynku dolna część modułów obłożona jest łupkiem na wysokość ok 30cm. Od wewnątrz zastosowano tynk gliniany z sieczką 5cm i tynk wapienny 1cm.


Ogrzewanie


Przyjętym systemem ogrzewania jest niskotemperaturowe wodne ogrzewanie podłogowe (parametry pracy 45/35°C), z możliwością regulacji centralnej i miejscowej. Do jego zasilania proponujemy zastosowanie pionowej pompy ciepła, wykorzystującej energię geotermalną. Dodatkowe źródło ciepła stanowi kominek z zamkniętą komorą spalania na paliwo stałe, współpracujący z wentylacją mechaniczną (rekuperator na poddaszu). Rozwiązania te umożliwią osiągnięcie możliwie niewielkiego zużycia energii elektrycznej, a także znikomej emisji substancji szkodliwych do otoczenia


Inteligentny system sterowania


W holu zastosowano duże przeszklenia ścian i dachu - zaprojektowano specjalny system ciepłochronnych kotar uzupełnionych folią mikroperforowaną ze srebrną powłoką, automatyczne sterowane systemem BMS. BMS- System sterujący budynkiem, pozwala na automatyzację pasywnego wykorzystania energii słonecznej. Ciepłochronne kotary w sezonie grzewczym odsłaniają się, kiedy słońce wschodzi i zasłaniają się, kiedy zachodzi. Latem – chronią budynek przed nadmiarem energii słonecznej. System zarządza również wentylacją naturalną.


Oczyszczalnia


W narożniku działki zlokalizowana została trzcinowa (glebowo – korzeniowa) oczyszczalnia ścieków – filtr wertykalny. Jest to bardzo sprawny rodzaj filtra, w którym redukowane będzie 98% BZT5 i zatrzymywane biogeny w postaci nierozpuszczalnych związków. Oczyszczalnia nie jest uciążliwa dla środowiska (jest szczelnie oddzielona nieprzepuszczalną geomembraną). Ścieki szare z toalet zostaną oczyszczone przez filtr i będą zasilały ponownie spłuczki WC. Ścieki czarne kierowane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków. Po oczyszczeniu ścieki będą służyły do podlewania ogrodu.


Wentylacja mechaniczna


Budynek został wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, higrosterowalnej, z rekuperatorem krzyżowym. Możliwy odzysk ciepła w tym przypadku to ok.70%.


Gospodarka odpadami


Rozbudowanie śmietnika ze względu na selekcję odpadów przeznaczonych do recyklingu oraz zastosowanie zgniatarki, pozwalającej na rzadsze opróżnianie pojemników. Odpady organiczne będą kompostowane na terenie działki i używane do nawożenia ogrodu.


dom przysłupowy dom przysłupowy - projekt pzt dom przysłupowy - przekroje dom przysłupowy - idea dom przysłupowy - rzuty dom przysłupowy - schemat