logo sk-architekci.

U01. Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przy przejściu podziemnym na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. INFO


Idea


Mimo kilku świetnych realizacji powstałych na przestrzeni kilku ostatnich lat, Wrocław nadal cierpi na chrnoniczny brak odpowiednio zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Dotyczy to zarówno nadbrzeży rzeki Odry, jak również placów miejskich, które często placami są tylko z nazwy (Plac Dominikański, Plac Grunwaldzki, Plac Bema czy Plac Legionów). Zabudowane place powiązane często z węzłami komunikacyjnymi - tworzą klaustrofobiczny, chaotyczny i nie do końca zdefiniowany obszar, pełniący raczej funkcję "trasy przelotowo-przesiadkowej" niż odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni zachęcającej do kontemplacji.

Dlatego główną ideą projektu, stało się wykreowanie przestrzeni, w której łączą się różne aspekty życia publicznego. Przede wszystkim placu - jako miejsca spotkań i przebywania człowieka, z uwzględnieniem jego potrzeb w zakresie rekreacji, komunikacji; dalej placu jako przestrzeni ekspozycyjnej, w końcu obszaru będącego ważnym węzłem komunikacyjnym.


Etapowanie


Etap 1

Uwzględnia stopniowe ograniczenie dopływu ruchu samochodowego w rejonie skrzyżowania ulic Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego. W tej części zastosowano spowalniacze drogowe w posadzkach - próg szerokości przejścia ul. Świdnickiej. Projekt przewiduje dwa pasy w południowej części placu i jeden pas północny oraz pas rowerowy.


Etap 2

Drugi etap uwględnia całkowitą likwidację północnego pasa ruchu kołowego. Pas ruchu rowerowy pozostaje bez zmian. Pozostają również dwa pasy południowe z zatoczką dla autobusów linii nocnej. Zlikwidowany pas północny przeznaczono na dodatkowe ukształtowanie zieleni i na strefę rekreacyjną, ekspozycyjną i aktywną.


Zagospodarowanie terenu - strefowanie.


  • Strefa rekreacyjna
  • Strefa aktywna
  • Strefa ekspozycyjna
  • Strefa ekspozycyjno-wystawiennicza
  • Strefa komunikacyjna
przejście świdnickie we Wrocławiu - widok za dnia przejście świdnickie we Wrocławiu - widok w nocy przejście świdnickie we Wrocławiu - plansza konkursowa przejście świdnickie we Wrocławiu - plansza konkursowa

przejście świdnickie we Wrocławiu - plansza konkursowa

przejście świdnickie we Wrocławiu - plansza konkursowa