logo sk-architekci.

P01. Borg Warner Turbo System - Jasionka INFO


Projekt budowlany - współpraca w ramach stażu w Firmie Konsultingowo- Inżynieryjnej PREDOM sp. z o.o.

Hala produkcyjno –spedycyjno- magazynowa do produkcji turbo systemów dla przemysłu samochodowego i budynek biurowo- socjalno- techniczny, wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w granicach działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) "Euro-Park" Mielec w Jasionce.


Podstawowe dane:

  • Powierzchnia zabudowy: 3499,00 m2 (hala produkcyjna)+841,00m2(budynek biurowy)
  • Powierzchnia netto: 2911,60m2(hala produkcyjna)+2605,60m2(budynek biurowy)
  • Kubatura: 25270 m3(hala produkcyjna)+9453 m3(budynek biurowy)